Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΥΓΕΙΑ ,ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΤΛ.

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΥΓΕΙΑ ,ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩ...

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΥΓΕΙΑ ,ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΤΛ.

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΥΓΕΙΑ ,ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩ...

Κανονισμοί Πυροπροστασίας – Αδειοδότηση επιχειρήσεων – Ηλεκτρονικά βιβλία – Νέα εποχή στον φορολογικό χάρτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τον Δήμο...