Νέα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: Διαδικασία εξαργύρωσης Vouchers για απόκτηση/αναβάθμιση POS

Ήδη από τη Δευτέρα, 26/2/2024, έχει ξεκινήσει ο 4ος κύκλος χρηματοδότησης μέρους του κόστους αγοράς τερματικών POS και διασύνδεσής τους με τις ταμειακές μηχανές/ΦΗΜ, όπως επίσης και η απόκτηση σειράς απαραίτητων για τις επιχειρήσεις ψηφιακών υπηρεσιών. Η ενίσχυση που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» και αποτελεί μέρος της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», έχει διάρκεια ισχύος από 26/2 έως 12/3/2024, ενώ υλοποιείται μέσω εξαργύρωσης επιταγών (Vouchers) σε εγκεκριμένους Προμηθευτές του εν λόγω Προγράμματος.

 

Κατηγορίες ψηφιακών υπηρεσιών που μπορούν να επιλέξουν οι επιχειρήσεις

Μεγάλο μέρος του συνολικού κόστους καλύπτεται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Η ενίσχυση έχει τη μορφή επιταγής (Voucher) και ο κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει σε εγκεκριμένους από το Πρόγραμμα Προμηθευτές, στις παρακάτω Κατηγορίες:

  • Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS.
  • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης.
  • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
  • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.

Επιπλέον, αναμένεται η έναρξη και 5ου κύκλου χρηματοδότησης για όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους και δικαιούνται χρηματοδότησης.

 

Ένταξη επιπρόσθετων δικαιούχων ΚΑΔ επιχειρήσεων στον 4ο κύκλο

Σε εφαρμογή του νέου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, η λίστα των δικαιούχων ΚΑΔ έχει εμπλουτιστεί περαιτέρω, σε σχέση με τους 3 πρώτους κύκλους του προγράμματος.

Σε περίπτωση επιχείρησης με δραστηριοποίηση σε περισσότερους του ενός  ΚΑΔ, για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται καταρχάς υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας και εφόσον αυτός δεν είναι επιλέξιμος, δευτερευόντως ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.

 

Διαδικασία εξαργύρωσης Vouchers για απόκτηση/αναβάθμιση POS

Τα 5 διαδικαστικά βήματα

 

Βήμα 1

Είσοδος στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αίτησης  χρηματοδότησης beneficiary.digitalsme.gov.gr, όπου έχει κατατεθεί η σχετική δήλωση και επιλογή της εντολής «Συνέχεια» που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 

Βήμα 2

Επιλογή της εντολής «Είσοδος με διαπιστευτήρια Taxisnet» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και πληκτρολόγηση του ονόματος Χρήστη (Username) και του κωδικού (Password) του Taxisnet, ώστε να εμφανιστεί η υποβληθείσα Αίτηση.

 

Βήμα 3

Επιλογή της εντολής «Έκδοση και διαχείριση επιταγών», η οποία εμφανίζεται στην οθόνη μόνο για τους δικαιούχους του Α’ & Β’ κύκλου του Προγράμματος. Για τους δικαιούχους του Γ’ κύκλου και κατόπιν νεότερης ανακοίνωσης προς αυτούς η συγκεκριμένη εντολή θα εμφανιστεί στην οθόνη μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων.

 

Βήμα 4

Πληκτρολόγηση του ποσού που επιθυμεί ο δικαιούχος να εκδοθεί η επιταγή (μέχρι το ύψος του ποσού που αναγράφεται ως «Διαθέσιμο ποσό για έκδοση νέων επιταγών» στην οθόνη) και μετά επιλογή της εντολής «Αίτημα έκδοσης νέας επιταγής», όπου στον πίνακα «Οι επιταγές μου» θα εμφανιστεί στην οθόνη η επιταγή, εφόσον αυτή εγκριθεί. Σημειώνεται, ότι η λήψη της επιταγής από τον δικαιούχο θα λάβει χώρα και στην επιβεβαιωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που έχει δηλωθεί στην αίτηση.

 

Βήμα 5

Επιλογή του επιθυμητού προϊόντος από τον δικαιούχο και επίδειξη της επιταγής στον Προμηθευτή. Επίσης, γνωστοποιείται σε αυτόν ο ΑΦΜ του δικαιούχου, ο οποίος  λαμβάνει αυτομάτως μήνυμα στο κινητό που έχει δηλώσει στην αίτηση, με τη χρήση κωδικού μίας χρήσης που πρέπει επίσης να προωθηθεί στον Προμηθευτή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία απόκτησης επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβουλευτούν την Eνότητα 13, στη σελ. 94 της 11ης Τροποποίησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ».

 

Σχετικά άρθρα