Εργασιακά - Ασφαλιστικά

Εργασιακά - Ασφαλιστικά

Έντυπα Εργατικών - Ασφαλιστικών
Αίτηση Πρόσληψης Εργαζομένου
Αίτηση Απουσίας Εργαζομένου
Αίτηση για Ασφαλιστική Ενημερώτητα
Αίτηση για την κατάτμηση Άδειας Εργαζομένου
Βεβαίωση Κυοφορίας
Σύμβαση Αορίστου Χρόνου
Σύμβαση Εργασίας Καταβολής Νόμιμου Μισθού
     
Έντυπα Εργατικής Νομοθεσίας
Εργατικό Ατύχημα
     
Έντυπα Εφορίας 
Ότι πρέπει να γνωρίζουμε για τις αργίες

Ο Σύλλογος

Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η γνωριμία με τα καταστήματα της πόλης μας, ώστε κάθε επισκέπτης  να γνωρίσει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες καθώς και τις προσφορές των καταστημάτων της πόλης μας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι