Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Μισθωτήρια 
Μισθωτήριο Επαγγελματικής Μίσθωσης 
Μισθωτήριο Σπιτιού
Χρησιδάνειο
Λύση Μίσθωσης
     
Λογιστικό Σχέδιο 
Λογιστικό Σχέδιο
     
Έντυπα Εφορίας 
Έντυπα Απόδοσης Ε.Λ.Γ.Α.
Έντυπα Απόδοσης Φ.Μ.Υ.
Έντυπα Φόρου Εργολάβων
Έντυπο INTRASTAT
     
Καταστατικά Εταιριών 
Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας
Καταστατικό Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
Καταστατικό Εταιρόρρυθμης Εταιρείας
Καταστατικό μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Καταστατικό Ομόρρυθμης Εταιρείας
Καταστατικό Πολιτιστικού Συλλόγου
Καταστατικό Κοινοπραξίας
Καταστατικό Ναυτικής Εταιρείας
     
Γενικά περί Εταιρειών  
Φύλλο Μερισμού Τέλος Χρήσεως
Νόμος Περαίωσης
Υπόδειγμα Ανώνυμης Μετοχής Α.Ε.
Υπόδειγμα Ονομαστικής Μετοχής

Ο Σύλλογος

Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η γνωριμία με τα καταστήματα της πόλης μας, ώστε κάθε επισκέπτης  να γνωρίσει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες καθώς και τις προσφορές των καταστημάτων της πόλης μας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι